En iyi geri dönüşüm fabrikası günlük 30 ton  ile hizmetinizde

Politika Sayfası

Bu politika metni, [Kale Plastik] tarafından uygulanan politikaların ve taahhütlerin belirlenmesi ve açıklanması amacıyla oluşturulmuştur. Şirketimiz, etik değerlere saygılı, şeffaf, sürdürülebilir ve adil bir işletme faaliyeti yürütme misyonuyla hareket etmektedir. Bu politika metni, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplumla olan ilişkilerimizi yönlendiren temel ilke ve hedefleri içermektedir.

Etik Değerler

 

[Kale Plastik], iş dünyasında etik değerlere ve dürüstlüğe olan bağlılığını benimsemektedir. Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın etik değerlere uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Şirketimiz, yolsuzluk, rüşvet, haksız rekabet gibi tüm etik dışı davranışları kesinlikle reddeder. Eşitlik, saygı, adalet ve çeşitlilik, kurum kültürümüzün temel yapı taşlarıdır.

Sürdürülebilirlik ve Çevre

 

[Kale Plastik], çevre dostu bir işletme olma taahhüdüyle faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilirlik ve çevre konularına olan duyarlılığımız, iş kararlarımızı şekillendiren önemli bir faktördür. Kaynakları verimli kullanmak, atıkları azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek, doğal kaynakların korunmasına yönelik çabalarımızdandır.

Veri Güvenliği ve Gizlilik

 

[Kale Plastik], müşteri verilerinin güvenliğini en üst düzeyde tutma taahhüdüyle hareket etmektedir. Kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve saklanmasıyla ilgili olarak tüm geçerli yasalara ve yönetmeliklere tam uyum sağlamaktayız. Müşteri gizliliğini korumak, sorumluluğumuzun temel bir parçasıdır.

Toplumsal Sorumluluk

 

Şirketimiz, topluma karşı duyarlılığını ve sorumluluğunu önemsemektedir. Toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmak, topluma geri verme amacıyla düzenlemek, gönüllülük çalışmalarını desteklemek gibi faaliyetler yürütmekteyiz.

Çalışan Hakları ve İş Sağlığı Güvenliği

 

[Kale Plastik], tüm çalışanların temel insan haklarına saygı gösterilmesini ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasını taahhüt eder. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli eğitimler düzenler ve çalışanların sağlık ve refahını en üst düzeyde tutar.

Sonuç

 

Bu politika metni, [Kale Plastik]’nın temel prensiplerini ve taahhütlerini açıklamaktadır. Tüm çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve paydaşlarımızın bu politika metnine uygun hareket etmeleri beklenir. [Kale Plastik], politikalarını düzenli olarak gözden geçirir ve günceller, böylece sürekli olarak en iyi uygulamalara uyum sağlamayı sürdürür.

Bu politika metni, tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza açıktır ve [Kale Plastik]’nın değerlerini yansıtan bir rehber olarak kullanılabilir.

ShentaWp Ayar

Eğitim'de Son İndirim Fırsatı!

20% İndirim kuponunu kaçırmayın

Duyuru: Web sitemiz aktif edilmiştir

Hemen kapsamlı hizmetlerimizi inceleyin!